post

12:07: A monster calls

„Stories are the wildest things of all, the monster rumbled. Stories chase and bite and hunt.“ Скоро не съм писала за книги. Поне не тук. A monster calls (Часът на чудовището) е книга, която се чете за около 3 часа. Но остава с теб за дълго. 123 страници в електронния си вариант на английски език Прочетете още…

post

Сладкото завръщане на най-доброто мече в цял свят

„- Да, ама ако драконът се появи тъкмо когато не бива да безпокоим Кристофър Робин? – умисли се Прасчо. Пух се почеса по главата. Той предпочиташе въпроси като „Какво ти се хапва?“ или „Искаш ли да ти сипя още?“, но се постара да отговори.“ Ще започна с това, че и ние предпочитаме тези въпроси. Мечо Прочетете още…